2014-03-21 07:32:54

Natječaj za popunjavanje radnog mjesta - Ožujak 2014

NATJEČAJ

za popunjavanje radnog mjesta

1. 

1. Učitelj/ica engleskog jezika, 18 sati ukupno tjedno – neodređeno                          

1 izvršitelj/ica

Pod opširnije preuzmite prilog dokumenta sa svim detaljima natječaja

Uvjeti:  Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10-ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12. i 126/12. i 94/13.)

 

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:

 

-          Životopis

-          Domovnicu

-          Uvjerenje o nekažnjavanju od nadležnog suda (ne starije od 6 mjeseci)

-          Dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)

 

Oba spola ravnopravno se natječu.

 

Podnošenje prijave je u roku 8 dana od dana objave na oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje Prijave sa priloženom dokumentacijom  dostaviti na adresu:

 

Osnovna škola Domovinske zahvalnosti

Josipa Jovića 2, 

22 300 Knin

s naznakom «za natječaj»

                                                                       Ravnatelj: Ivan Uzun


Osnovna škola Domovinske zahvalnosti Knin