2015-04-29 15:32:17

Održano predavanje „Stavovi učenika i učitelja o mogućnostima poboljšanja kvalitete odnosa sudionika procesa u školi“

Pedagoginja Ivana Vidović 24.4.2015. održala je izlaganje na 10. danima osnovne škole Splitsko-dalmatinske županije, Prema kvalitetnoj školi,  na temu  „Stavovi učenika i učitelja o mogućnostima poboljšanja kvalitete odnosa sudionika procesa u školi“.

Izlaganje se temeljilo na istraživanju  stavova i viđenja učenika o vršnjačkim odnosima i sukobima, te stavova učitelja o kvaliteti interakciji s učenicima na nastavi i izvan nje. U školskoj godini 2013./2014. i 2014./2015. proveden je upitnik za učenike četvrtih i šestih razreda i učitelje razredne i predmetne nastave. U istraživanju je sudjelovalo 288 učenika (81 učenik 4-ih razreda i 207 učenika 6-ih razreda) i 36 učitelja (18 učitelja predmetne nastave i 18 učitelja razredne nastave). Upitnik je proveden u OŠ Domovinske zahvalnosti u Kninu i napravljen je za potrebe ovog istraživanja.

Ideja za istraživanje proizašla je iz intervjua s učenicima i povratnih informacija i evaluacija radionica održanih na satovima razrednika, a koje su dio školskog preventivnog programa.

Dobiveni rezultati upućuju nas na učestalu izloženost učenika nekom od oblika nasilja (pogotovo verbalnog), te na otežane uvjete rada učitelja u samom procesu i na poteškoće pri uspostavljanju kvalitetnih odnosa s učenicima. Na temelju njih pristupilo se promjeni razvojnog plana škole i primjeni školskog preventivnog programa.

Cijeli članak objavljen je u zborniku stručnih radova 10.Dani osnovne škole Splitsko-dalmatinske županije, Prema kvalitetnoj školi.


Osnovna škola Domovinske zahvalnosti Knin