2015-05-16 15:11:15

Predavanje "Fizička aktivnost djece školske dobi"

Nastavnica  Gabrijela Šimić integrira različite sadržaje kako bi djeca mogla uvidjeti povezanost odgojno-obrazovnih sadržaja i aktivnosti sa svakodnevnim iskustvima i kako bi ih mogla primjeniti u realnim situacijama.
Dana 14.5.2015. (četvrtak), organizirala je predavanje Fizička aktivnost djece školske dobi, poremećaji držanja koje je vodio Ivo Dujilo, bacc.physioth kako bi djeci pokazala da su znanja koje stječu kroz nastavu tjlesne i zdravstvene kulture primjenjiva u stvarnom životu.

PREZENTACIJU SA PREDAVANJA MOŽETE POGLEDATI KLIKOM NA OVAJ TEKST.


Osnovna škola Domovinske zahvalnosti Knin