2012-01-20 14:55:49

Plan upisa u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2012./2013.

Plan upisa u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2012./2013.

Uredi za državnu upravu Karlovačke, Koprivničko-križevačke, Međimurske, Osječko-baranjske, Primorsko-goranske, Šibensko-kninske i Zadarske županije na svojim internetskim stranicama su objavili Plan upisa u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2012./2013.

Sve potrebne informacije mogu se pronaći na sljedećim poveznicama:
 

Karlovačka županija Koprivničko-križevačka županija Međimurska županija Osječko-baranjska županija Primorsko-goranska županija Šibensko-kninska županija Zadarska županija

Osnovna škola Domovinske zahvalnosti Knin