2017-12-08 10:21:18

Osnovnoškolski turnir u debati

Dana 2. prosinca 2017. u OŠ Spinut u Splitu održan je osnovnoškolski turnir u debati. Ukupno su sudjelovale 24 ekipe. Našu županiju predstavljao je Debatni klub OŠ Domovinske zahvalnosti s dvije ekipe. Ekipu Knin 1 čine Nino Ljubas, Anđela Bobanović i Barbara Gojević, ekipu Knin 2 Ante Raić-Perutina, Marta Baturina i Barbara Vujević. Turnir je priprema za međužupanijsko natjecanje koje se održava u veljači. Debatanti su uvježbali svoje govorničke sposobnosti, stekli nova prijateljstva i uspješno prezentirali našu školu.

Voditeljice kluba: Ivana Vidović i Marijana Blažević


Osnovna škola Domovinske zahvalnosti Knin