2018-01-22 10:35:44

Provedba ekskurzije osmih razreda u školskoj godini 2017./2018. - zapisnik

ZAPISNIK s roditeljskog sastanka za provedbu ekskurzije osmih razreda u školskoj godini 2017./2018. nalazi se u nastavku članka.

KLASA:602-02/18-01/7

URBROJ:2182/01-18/14-01

Knin, 19. siječnja 2018.

 

OŠ DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI

Josipa Jovića 2

22300 Knin

 

ZAPISNIK s roditeljskog sastanka za provedbu ekskurzije osmih razreda u školskoj godini 2017./2018., koji se održao 18. siječnja 2018. godine u učionici kemije u 18 sati.

Za roditeljski sastanak predviđen je sljedeći DNEVNI RED:

Izbor agencije za provedbu ekskurzije osmih razreda Podjela informativnog letka školske liječnice – cijepljenjem protiv raka, HPV-a

Pozvani su prisustvovati: Tatjana Jadrić, razredinica 8.a; Suzana Bukarica, razrednica 8.b; Simona Lucić, razrednica 8.c; Zlata Čupković, razrednica 8.d; svi roditelji djece osmih razreda koji namjeravaju ići na ekskurziju.

Ad 1) Na izboru agencije za provedbu ekskurzije osmih razreda prisutno je bilo 56 roditelja, razrednice sva četiri osma razreda.

Agencije koje su  predstavljale svoje programe sljedećim redom jesu: Crv d.o.o., Platutilla d.o.o i Perla d.o.o

Svaka od agencija imala je na raspolaganju 15 minuta za predstaviti svoj program te odgovoriti na sve upite od strane roditelja.

Nakon prezentiranja i predstavljanja programa svih triju agencija roditlji su pisanim putem izglasali:

            6 glasova za agenciju Perla d.o.o.

            12 glsaova za agenciju Crv d.o.o.

            38 glasova za agenciju Plautilla d.o.o.

Ad 2) Školska lječnica podijelila je roditeljima informativne letke – cijepljenjem protiv raka, HPV-a.

 Zapisničar: Suzana Bukarica


Osnovna škola Domovinske zahvalnosti Knin