2018-08-02 08:58:21

Javni poziv: Besplatne marende

Poštovani roditelji,

Županija Šibensko-kninska u partnerstvu s osnovnim školama prijavit će projektni prijedlog pod nazivom „Obrok taj svima daj II“ sa vjerojatnošću da će projekt proći te da će veliki broj učenika naše škole ostvariti pravo na besplatnu školsku marendu.

Kako bismo prijavili projekt potrebno je da roditelji koji ispunjavaju dolje navedene kriterije u razdoblju od 13. do 17. kolovoza dostave tražene dokaze i popune prijavni obrazac u tajništvo škole u vremenu od 9 do 11 sati. (Prijavni obrazac nalazi se u tajništvu škole)

Molimo roditelje za žurnost i pridržavanje navedenih termina. Razmatrat će se samo pravovremene prijave s kompletnom dokumentacijom.

S poštovanjem,

Ivan Uzun, ravnatelj

 

KRITERIJI

DOKAZI

1.

Djeca iz višečlane obitelji (obitelj s troje i više djece)

Rodni listovi djece, potvrde o školovanju i drugi dokumenti koji dokazuju ovaj kriterij

2.

Djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi djeca koja se nalaze na skrbi izvan vlastite obitelji (npr. u udomiteljskoj obitelji)/ djeca s poremećajem u ponašanju

Rješenje o priznavanju prava u sustavu socijalne skrbi

3.

Djeca iz jednoroditeljskih obitelji

Smrtni list, odluka o roditeljskoj skrbi

4.

Djeca korisnika zajamčene minimalne naknade ili druge naknade sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi (doplatak za pomoć i njegu, osobna invalidnina i sl.)

Rješenje Centra za socijalnu skrb o ostvarenom pravu

5.

Djeca iz obitelji koje su korisnici prava na doplatak za djecu

Rješenje o priznanju prava na doplatak za djecu, potvrda o primitku doplatka za djecu

6.

Djeca kojoj su jedan ili oba roditelja nezaposleni

Potvrda o vođenju u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ili drugi dokument koji dokazuje ovaj kriterij

7.

Djeca nacionalnih manjina

Rodni list djeteta

8.

Djeca s teškoćama u razvoju / težim zdravstvenim teškoćama

Rješenja o priznavanju prava u sustavu socijalne skrbi ili mišljenje relevantnog tijela, nalaz vještačenja te druga dokumentacija koja dokazuje ovaj kriterij

9.

Obitelji u kojoj je jedan ili oba roditelja (članovi obitelji) teže bolesna / osobe s invaliditetom

Zdravstvena dokumentacija

10.

Djeca iz obitelji u riziku od siromaštva, koja se po osobnoj procjeni djelatnika škole ili centra za socijalnu skrb, nalaze u nepovoljnim osobnim, socijalnim i materijalnim okolnostima

Mišljenje/ Izjava* školskog pedagoga, učitelja, ravnatelja, socijalnog radnika i dr.

*Isključivo na temelju mišljenja/izjave školskog pedagoga, učitelja, ravnatelja, socijalnog radnika ili druge stručne osobe upućene u nepovoljne životne prilike učenika


Osnovna škola Domovinske zahvalnosti Knin