2019-05-07 13:13:10

Osnovna škola Domovinske zahvalnosti partner u europskom projektu Znanje za održivo djelovanje

Nositelj projekta Znanje za održivo djelovanje je Udruga Zelena Istra, a ukupna vrijednost iznosi 1.157.982,94 kuna.

Partneri u projektu, osim OŠ Domovinske zahvalnosti Knin, su Centar za mirovne studije, Ekološka udruga Krka Knin, OŠ Monte Zaro Pula, OŠ Šijana Pula, OŠ Kaštanjer Pula, Gimnazija Pula, Srednja škola Lovre Montija Knin. Prvi radni sastanak je odrađen u prošli četvrtak u Puli.

Projekt je financiran od Vlade Republike Hrvatske, Ureda za udruge i Švicarsko-hrvatskog programa suradnje. Trajanje projekta je dvije godine.

Opći cilj projekta je osposobiti učenike znanjima i vještinama s područja održivog razvoja, te povećati razumijevanje uloge vlastitog djelovanja u zajednici. Cilj je da učenici 6 osnovnih i srednjih škola  aktivno sudjeluju u oblikovanju sadašnjosti i budućnosti, te da postignu razumijevanje, odgovornost, spremnost na dijalog i istraživački duh. Objasniti će se koncept održivog razvoja kroz teme: zaštita okoliša, zdravstvena zaštita, ljudska prava, kulturna raznolikost, mir i sigurnost, jednakost spolova, održivi razvoj gradova, održiva proizvodnja i potrošnja, prethodno educirajući obrazovne radnike, koji će putem redovne nastave i izvannastavnih aktivnosti znanja prenositi učenicima.

Nositelji projekta: Zelena Istra sa partnerima, Projektni tim, u školi: Ivana Vidović – voditeljica projektnog tima te Marija Stojanović i Ines Čolak – članice.

Specifični ciljevi projekta su:

- ojačati stručne kapacitete prijavitelja i udruga partnera i osnovnih i srednjih škola za provedbu programa formalnog i neformalnog obrazovanja u području održivog razvoja (putem zajedničkog osmišljavanja i provođenja edukacija za nastavnike i kroz zajednički rad nastavnika i udruga na izradi priručnika, mentorstvo u nastavi i zajedničkom planiranju i provođenju školskih projekata)

-oblikovati i primijeniti alat - priručnik za praktičnu provedbu nastave na području održivog razvoja u suradnji s nastavnicima;

- razraditi i primijeniti šestu tematsku cjelinu - Održivi razvoj- u okviru građanskog odgoja i obrazovanja u suradnji s nastavnicima;

- provesti programe obrazovanja za održivi razvoj koji uključuju participativne i interaktivne metode i djelovanje u zajednici;

- školskim projektima društvenog inženjerstva u lokalnim zajednicama dokazati smisao i uspješnost

 osobnog angažmana u zajednici odnosno mogućnost društvene promjene u skladu s načelima održivog razvoja;

- uključiti učenike u volonterske aktivnosti;

- podići javnu svijesti o važnosti tema koje se odnose na održivi razvoj.


Osnovna škola Domovinske zahvalnosti Knin