2020-04-20 19:16:03

PRIPREMA DJECE ZA POLAZAK U 1. RAZRED

Upute za roditelje

 

Poštovani roditelji,

Zbog nepredviđenih okolnosti, Vaše dijete nije završilo proces upisa u 1. razred, a u rujnu će postati učenik. Budući da je proces pripreme za polazak u školu u predškolskim ustanovama također prekinut, želja nam je ovim putem dati Vam neke sugestije za pripremu djece za polazak u školu kako bi on bio što jednostavniji za sve nas.                                                                             

Znamo da su roditelji prvi i najvažniji odgajatelji djece i partneri učiteljima u odgojno-obrazovnom procesu. Stoga već sad želimo započeti naš partnerski odnos.  

Polazak u školu važan je i stresan događaj za svaku obitelj. Nemojte na djecu prenositi svoje strahove i nedoumice. Prenesite djeci svoja i tuđa pozitivna iskustva, pričajte im lijepe zgode, razgovarajte o pozitivnim stranama škole. Razgovarajte s djecom o njihovim strahovima, očekivanjima i željama, nemojte ih umanjivati niti podcjenjivati jer su oni za djecu veliki i stvarni ma koliko nama izgledali nebitni.                         

Budući da je igra najprirodnija dječja aktivnost kojom oni najbolje uče, neka i vama igra s djetetom bude način pripreme za školu.

Što vježbati s djecom?

- Pažnju (kod rješavanja zadataka i svakodnevnih aktivnosti, kod djece te dobi ona je do 15 min)

- Opažanje i promatranje (potičite ih da pričaju o svemu što zapažaju)

- Tjelesne aktivnosti (trčanje, penjanje, skakanje, bacanje i hvatanje lopte...neka dijete nekada i padne i samo ustane, i to je dio igre)

- Pokrete ruke i prstiju (grafomotorika je važna za pisanje)

Što učiti s djecom?

- Uočavanje detalja

- Brojenje (predmeta, igračaka, ljudi...)

- Prostorne i vremenske odnose (jučer-danas-sutra; prije-poslije; veće-manje, gore-dolje...)

- Klasifikaciju (npr. svrstaj u istu skupinu voće, povrće, životinje, članove obitelji, vozila...)

- Analizu i sintezu riječi (rastavljanje i sastavljanje riječi, početi s kratkim riječima od dva glasa)

Vještine važne u školskom okruženju 

- Zauzimanje za sebe na primjeren način

- Nošenje s ljutnjom i frustracijom

- Prihvaćanje odbijanja od strane vršnjaka

- Nošenje s neuspjehom i prihvatljive reakcije na neuspjeh

- Sposobnost prilagodbe (na skupinu vršnjaka, na nove situacije, nove autoritete)

- Poštivanje (drugih i drugačijih, tuđih stvari...)

- Radne navike (dajte djetetu neku obavezu primjerenu dobi)

- Upornost u radu (završavanje započetog)

- Sposobnost dijeljenja s prijateljima

- Pridržavanje pravila

Pri usvajanju ovih vještina posebnu pažnju posvetiti djeci koja nisu pohađala dječji vrtić. Čim završe mjere koje su na snazi, treba im omogućiti  druženje s vršnjacima jer se većina navedenih vještina  upravo tako stječe.

Što je još važno?

- Budite dosljedni u odnosu prema djetetovim obavezama

- Ne radite umjesto djeteta, dajte mu vremena i strpljivo čekajte da dovrši započeto

- Pohvalite svaki trud i napredak koji je rezultat truda, budite umjereni u nagrađivanju

- Objasnite molbe i zahtjeve

- Postavite jasna pravila i granice ponašanja

- Razgovarajte i njegujte kulturu komuniciranja (oslovljavanje odraslih, slušanje sugovornika, čekanje na red kako bi reklo ono što želi, ne upadanje drugima u riječ, poštivanje tuđeg mišljenja i kad se s njim ne slaže)

- Kritizirajte nepoželjno ponašanje, a ne dijete

- Potičite dijete da se samo oblači, zakopčava odjeću, obuva, veže obuću, samostalno obavlja higijenske potrebe, jede, posprema igračke, pazi na svoje stvari

- Naučite dijete da samo otključa i zaključa vrata, koristi telefon, ode u trgovinu nešto kupiti

- Pokažite djetetu put od kuće do škole i objasnite opasnosti na putu

- Naučite dijete da neko vrijeme bude samo kod kuće

Umjesto zaključka

Jeste li primijetili da nismo napisali da djecu učite čitati i pisati?

Ne, nismo to previdjeli!

Naš je posao učenike naučiti čitati i pisati, taj posao traje čitavu jednu školsku godinu, a obavljaju ga profesionalci koji su školovani za to. Puno nam je veći problem ispraviti pogreške i ispravno naučiti djecu koja su to pogrešno naučila.

Ne smijete zaboraviti da su u školi uspješniji uporni i radoznali od onih s velikim predznanjem!

Želimo Vama i našim budućim učenicima puno uspjeha i veselja u učenju i radu!

 

Učitelji i stručna služba OŠ Domovinske zahvalnosti


Osnovna škola Domovinske zahvalnosti Knin