2020-09-29 17:11:11

Poziv za 1. sjednicu Vijeća roditelja Osnovne škole Domovinske zahvalnosti

Na temelju članka 7. Poslovnika o radu školskih vijeća, a u svezi sa člankom 134. i 138. Statuta Osnovne škole Domovinske zahvalnosti upućujemo Vam poziv za prvu (konstituirajuću) sjednicu Vijeća roditelja Ustanove u školskoj 2020./2021. godini  koja će se održati dana  01. listopada 2020. godine  u  19:00 sati u holu  Škole.

 


Osnovna škola Domovinske zahvalnosti Knin