2021-04-20 08:27:00

Mediji - istraživanje

Tijekom mjeseca listopada 2020./2021. školske godine, nakon nastavnog  sata o izvorima informacija i vrstama medija,  školska knjižničarka je provela istraživanje među učenicima petih razreda o korištenju medija. Anketa je bila anonimna i izrađena u google forms obrascu. Sudjelovalo je 55 učenika petih razreda.

Cilj istraživanja bio je utvrditi koje vrste medija učenici petih razreda naše škole koriste u kućanstvu i u kojoj mjeri. Važna činjenica u ovom istraživanju je i uključenost, odnosno nadzor, roditelja tijekom korištenja različitih vrsta medija.

Rezultati istraživanja

Od svih anketiranih učenika njih 90,9% posjeduje svoj pametni telefon.

Jednak broj učenika, 92,7%, najviše koristi televiziju i računalo/Internet. Knjige koristi 60% učenika, 23,6% koristi novine i časopise, dok njih 21, 8% koristi radio i strip.

Na pitanje koliko vremena posvećuju pojedinim aktivnostima njih 67,3% koristi Internet svaki dan dok  još njih 27,3% i nekoliko puta na dan, 54,5% koristi mobitel svaki dan i još njih 36,4% nekoliko puta na dan. Jako veliki postotak učenika igra i videoigre nekoliko puta na dan, njih 34,5% kao što ih  koristi i društvene mreže. 16,4 % učenika čita knjige svaki dan dok još njih 21,8% čita i nekoliko puta na dan. Nešto više učenici gledaju televiziju, 22% svaki dan, 30,9% nekoliko puta na dan. Najmanje svog vremena posvećuju slušanju radija te čitanje časopisa, novina i stripova.

Što se tiče pouzdanosti medija na prvo mjesto stavljaju Internet, zatim televiziju, radio i novine. Ovaj poredak je razumljiv s obzirom na vrijeme provedeno koristeći navedene medije.

Većina učenika, njih 45,5% traži dopuštenje roditelja za korištenje medija, dok njih 18, 2% uopće ne.

Njih 81,8 % smatra kako je sadržaj koji čitaju ili gledaju primjeren njihovoj dobi.

Oni koji gledaju neprimjeren sadržaj, na pitanje zašto, izjavljuju:

Zato što gledaju roditelji. Sviđa mi se.

Iz znatiželje. – najčešći odgovor

Učenici u svoje odgovore nisu uključivali korištenje medija u svrhu nastave.

Očekivan je veći postotak učenika koji koriste elektroničke medije više nego tiskane. Jedan od razloga je i trenutna pandemijska situacija, i online nastave. Međutim, svjesni smo i činjenice kako su elektronički mediji sve pristupačniji te brži, vizualno privlačniji i primamljiviji, što je današnjim generacijama učenika jako važno.

S obzirom na rezultate istraživanja sastavljena je plakat kako bi učenici i roditelji uvidjeli na što trebaju obratiti pažnju prilikom korištenja medija.


Osnovna škola Domovinske zahvalnosti Knin