2021-06-15 14:27:55

Živimo zeleno / Living greenly

Predstavljamo još jedan e Twinning projekt u kojem sudjeluje 1.a razred, projekt Živimo zeleno. 

Ovim projektom poticali smo volonterski, društveni, praktični i kreativno stvaralački rad, te i aktivnu participaciju djece u ekološkim aktivnostima škole, lokalne zajednice i šire kroz koje će učenici stjecati navike odgovornog ponašanja prema okolišu i održivom razvoju. Učenici su kroz niz aktivnosti učili o utjecaju čovjeka na okoliš i njegovim posljedicama. Kroz projekt su učenici sudjelovali u obilježavanju datuma povezanih s temom, sudjelovali su u akciji sadnje stabala, prikupljali čepove, reciklirali, učili o načinima na koje i oni mogu doprinijeti zaštiti okoliša, surađivali s lokalnom zajednicom, u humanitarnim akcijama, kreativno se izražavali i zabavljali. Sve aktivnosti povezane su s kurikulumom nastavnih predmeta i međupredmetnih tema.

Fotografije pogledajte u GALERIJI.

Mira Radović


Osnovna škola Domovinske zahvalnosti Knin