2012-04-30 07:59:13

Natječaj za popunjavanje radnog mjesta

NATJEČAJ

za popunjavanje radnog mjesta

1. Učitelj matematike, puno radno vrijeme, neodređeno  2 izvršitelja

2. Edukator - rehabilitar, puno radno vrijeme, neodređeno  1 izvršitelj

OŠ  Domovinske zahvalnosti

Josipa Jovića 2

22 300 Knin

MB:3081524

OIB:87693827782

Klasa: 602-02/12-01/132

Urbroj: 2182/1-12/1-01

                                              

                               HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

                                                                                   -  KNIN     -

 

Predmet: Zamolba za objavu natječaja na oglasnoj ploči i na Internet stranicama Zavoda.

 

Sadržaj natječaja:

Na temelju članka 12. Stavak 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine” broj 90/11) i članka 81. Statuta OŠ Domovinske zahvalnosti Knin te obavijesti zajedničkog Povjerenstva za viškove i manjkove u osnovnoškolskim ustanovama Šibensko – kninske županije, Osnovna škola Domovinske zahvalnosti raspisuje                                    

                                   

NATJEČAJ

za popunjavanje radnog mjesta

 

1. Učitelj matematike, puno radno vrijeme, neodređeno  2 izvršitelja

2. Edukator - rehabilitar, puno radno vrijeme, neodređeno  1 izvršitelj

 

Uvjeti:

Kandidati trebaju ispunjavati uvjete prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i predagoško – psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu

 

Kandidati trebaju priložiti:

 

Životopis i prijava Domovnicu Uvjerenje o nekažnjavanju od nadležnog suda (ne starije od 6 mjeseci) Dokaz o završenoj stručnoj spremi

 

Oba spola ravnopravno se natječu.

 

Podnošenje prijave je u roku 8 dana od dana objave na oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje Prijave sa priloženom dokumentacijom  dostaviti na adresu:

 

Osnovna škola Domovinske zahvalnosti

Josipa Jovića 2, 

22 300 Knin

s naznakom «za natječaj»

 

                                                                              Ravnatelj: Ivan Uzun


Osnovna škola Domovinske zahvalnosti Knin