2012-07-20 12:54:43

Zanimljivost: Proglašen drugi rezervat biosfere u Hrvatskoj: Mura-Drava-Dunav

Na 24. sjednici Međunarodnog koordinacijskog vijeća Programa "Čovjek i biosfera" koji se od 9. do 13. srpnja održao u sjedištu UNESCO-a u Parizu, prekograničnim rezervatom biosfere proglašeno je područje Mura-Drava-Dunav između Hrvatske i Mađarske. To je drugi rezervat biosfere koji se nalazi u Hrvatskoj. Prije tog je 1977. godine rezervatom proglašena planina Velebit.

Rijeke Mura-Drava-Dunav predstavljaju poplavni riječni ekosustav koji ima visoku biološku i krajobraznu raznolikost te bogatu geološku i kulturno-tradicijsku baštinu. Značaj ovog područja predstavlja veliki broj ugroženih životinjskih i biljnih vrsta, rijetke poplavne šume, riječni otoci, te šljunčane i pješčane obale rijeka, uz koja se nalaze gnjezdilišta ugroženih ptica: orla štekavca, crne rode, male čigre i drugih. Površina rezervata u Hrvatskoj iznosi 395.860,7 ha i proteže se kroz 6 sjevernih hrvatskih županija.

Inicijativu za proglašenje rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav potaknuo je njemački Euronatur kojeg su potom podržali WWF i hrvatske udruge za zaštitu okoliša.

Zaštita u kategoriji rezervata biosfere u Hrvatskoj temelji se na Regionalnom parku Mura - Drava i Parku prirode Kopački rit te ekološkoj mreži RH. Pristupanjem UNESCO-voj mreži rezervata biosfere prepoznata je izuzetna prirodna vrijednost ovog prostora na svjetskoj i europskoj razini.

Svaki rezervat biosfere treba ispuniti tri funkcije koje se međusobno nadopunjuju: zaštitnu, razvojnu i logističku funkciju. Rezervati biosfere su međunarodno priznati oblik zaštite koji promoviraju skladan suživot čovjeka i prirode odnosno pronalaze rješenja za usklađivanje očuvanja bioraznolikosti i socio-ekonomskog razvoja.

Izvor: Portal za škole


Osnovna škola Domovinske zahvalnosti Knin