2012-09-04 17:13:21

Odluka o sufinanciranju rada mentora i ispitnih povjerenstava učitelja i nastavnika u osnovnim i srednjim školama u 2012. godini

Na temelju članka 39.  Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine 150/2011.) i članka 23. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave (Narodne novine, 150/2011. i 22/2012.), te Pravilnika o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine 88/2003.), ministar dr. sc. Željko Jovanović donosi

Odluku

o sufinanciranju rada mentora i ispitnih povjerenstava učitelja i nastavnika u osnovnim i srednjim školama u 2012. godini

I.

Troškove rada mentora s pripravnikom i troškove stručnih ispitnih komisija u osnovnim i srednjim školama refundira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta u vrijednosti sata u bruto iznosu od 54 kune, što u ukupno za rad mentora iznosi 1 296 kuna odnosno 586 kuna za rad ispitnog povjerenstva.

Obračun za isplatu rada mentora i ispitnog povjerenstva obavlja se na način kako slijedi:

Za isplatu rada mentora s pripravnikom priznaje se 24 sati rada mentora što ukupno iznosi 1 296 kuna. Pripravnički staž traje godinu dana, a Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta refundirat će troškove rada mentora ukoliko je mentor odradio najmanje 10 mjeseci rada s pripravnikom. Za isplatu rada ispitnog povjerenstva priznaje se: 3 sata rada sveučilišnog nastavnika ili drugog ispitivača metodike - 162 kune 3 sata rada učitelja ili stručnog suradnika - 162 kune 1 sat rada učitelja hrvatskog jezika - 54 kune 1 sat ravnatelja škole - 54 kune 1 sat rada predsjednika ispitnog povjerenstva iz Agencije za odgoj i obrazovanje - 54 kune. Na ukupan iznos dodaje se 100 kuna za troškove organizacije rada ispitnog povjerenstva, a isplaćuje se školi u kojoj se održavaju ispiti, što ukupno iznosi 586 kuna.

II.

Ukoliko pripravnik ne položi uspješno stručni ispit, troškove dijela/dijelova stručnog ispita koje nije položio kao i usmeni dio, podmiruje pripravnik osobno.

Isplata će uslijediti nakon što škole, u kojima se odvija program pripravničkog staža i/ili ispitnih komisija, dostave Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, Upravi za odgoj i obrazovanje tablice "Mentori" ili "Stručni ispiti".

III.

Sredstva za ovu namjenu planirana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2012. godinu i projekciji za 2013. i 2014. godinu, razdjel 080 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, glava 08005 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta; Aktivnost 579004 - Poticanje izvannastavnih aktivnosti u predškolskom odgoju i oš, konto 3631; i Aktivnost 580003 - Poticanje izvannastavnih aktivnosti u srednjim školama i visokoškolskom obrazovanju, konto 3631 (Narodne novine, broj 24/2012.).

IV.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Ministar

dr. sc. Željko Jovanović

 

Dokumenti:

Odluka o sufinanciranju rada mentora i ispitnih povjerenstava učitelja i nastavnika u osnovnim i srednjim školama u 2012. godini Obrazac za prijavu rada mentora Obrazac za prijavu rada ispitnog povjerenstva

Osnovna škola Domovinske zahvalnosti Knin